Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Opis

Doradztwo, opracowanie programów edukacyjnych, integracja środowiska, wymiana doświadczeń, rozwój zasobów ludzkich sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i administacji publicznej

Kluczowa działalność

Działalność wydawnicza i informacyjna, wypracowanie standardów pracy trenera, reprezentowanie interesów grupy zawodowej, organizowanie i propagpwanie rożnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
  • adres: Warszawa 00-375, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16/7 , woj. mazowieckie

Kontakt

  • telefon: (22) 468 87 73 
  • email:

Wykorzystujemy pliki cookies.