Polska Izba Firm Szkoleniowych

Opis

PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych

Kluczowa działalność

Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Pełni rolę opiniotwórczą w zakresie tematów związanych ze szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, itp.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Polska Izba Firm Szkoleniowych
  • adres: Warszawa 03-921, 03-921 Warszawa, ul. Londyńska 19 lok.1, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.