Wręczono Złote Wachlarze 2015

Prawo pracy, Czytelnia

18 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Migranta, podczas uroczystej Gali wręczono Złote Wachlarze 2015. Nagroda została przyznana w kategoriach: Osoba oraz Instytucja. Swoją nagrodę przyznała również publiczność.

  • Myroslava Keryk, założycielka i prezes Fundacji Nasz Wybór laureatką w konkursie Złote Wachlarze 2015 w kategorii Osoba
  • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska laureatem w konkursie Złote Wachlarze 2015 w kategorii Instytucja
  • Nagroda Publiczności dla Angeli Darbinian, wychowawcy grupy Multikulti w Towarzystwie Przyjaciół I SLO w Warszawie

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów spośród siedmiu nominowanych do konkursu Złote Wachlarze 2015. W kategorii Osoba nagrodzona została Myroslava Keryk - założycielka i prezes Fundacji Nasz Wybór. Statuetkę przyznano za wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce. W kategorii Instytucja nagrodzono Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska za działania na rzecz integracji cudzoziemców w Gdańsku, służące rozwojowi kapitału społecznego, dialogu obywatelskiego oraz współpracy międzynarodowej. Wszyscy zainteresowani tematyką migracji mogli oddać głos na kandydata do nagrody publiczności w kategorii Osoba i Instytucja na stronie www.złotewachlarze.pl. Największą liczbę głosów zebrała Angela Darbinian - wychowawca grupy Multikulti w Towarzystwie Przyjaciół I SLO w Warszawie za działania na rzecz integracji dzieci migranckich i polskich w środowisku szkolnym. Łącznie, w konkursie publiczności, oddano ponad tysiąc głosów.

Tegoroczni zwycięzcy w swojej pracy szczególnie skupiają się na integracji migrantów w lokalnych społecznościach. Taka działalność jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na włączenie cudzoziemców do życia społeczności, którą współtworzą. Wybór laureatów nie był łatwy, ponieważ wszyscy Nominowani zgłoszeni zostali za wspaniałe, zasługujące na uznanie inicjatywy – mówi Anna Rostocka, Przewodnicząca Kapituły konkursu oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie. Konkurs Złote Wachlarze jest częścią projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Migracje są bardzo ważnym nośnikiem rozwoju, ale same w sobie go nie czynią. Pozytywny wpływ migracji na rozwój gospodarczy, czy społeczny zależy m.in. od poszanowania praw migrantów oraz przejrzystego systemu zarządzania migracjami z poszanowaniem praw człowieka. Osoby i instytucje nominowane w konkursie Złote Wachlarze przyczyniają się do tworzenia takich warunków, w których potencjał migrantów, ich doświadczenie i zdolności mogą być efektywnie wykorzystywane. Mogą także sprzyjać rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa polskiego oraz polskiej gospodarki, czy kultury.

Informacje dodatkowe:

Przewodniczącą kapituły jest Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie. Członkowie: Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Stachańczyk – Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Krystyna Starczewska – Dyrektor Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w Polsce, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013, Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. W składzie Kapituły zabrakło niestety ubiegłorocznego Laureata konkursu, Abdulcadira Gabeire Farah - Prezesa Fundacji dla Somalii, który zginął we wrześniowym zamachu w Somalii.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
jest wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzą 162 państwa członkowskie, w tym Polska. Misją IOM  jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.