Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Opis

Rozwój i promocja najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce.

Kluczowa działalność

Realizacja projektów związanych z rynkiem pracy i HR- konferencje, kampanie i programy, dedykowane spotkania eksperckie w mniejszym gronie. Reprezentowanie branży i podejmowania działań na rzecz jej członków.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
  • adres: Warszawa 01-460, Górczewska 224/138, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.