Polskie Forum HR

Opis

Działania na rzecz rozwoju sektora w Polsce, współtworzenie i opiniowanie ustawy, uczestnictwo w pracach komisji trójstronnej, broniąc nieustannie interesów branż.

Kluczowa działalność

Integracja środowiska agencji zatrudnienia, dbałość o dobry wizerunek agencji zatrudnienia, propagowanie zasad etycznych, dobrych praktyk zawodowych i odpowiedzialności agencjiz atrudnienia, wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji osób pracujących w agencjach zatrudnienia, analiza i badanie rynku.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Polskie Forum HR
  • adres: Warszawa 00-854, Al. Jana Pawła II 23, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.