Anna Korzekwa

Trener języka angielskiego w biznesie

Specjalizacja

Trener języka angielskiego w biznesie z kilkunastoletnim doświadczeniem. Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

Obszar działania

śląskie

Kluczowe doświadczenie

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w różnych sektorach gospodarki, włącznie z prowadzeniem kilkuletniego, wysoce specjalistycznego, programu szkoleniowego dla Sił Zbrojnych RP. Tym samym, legitymuje się, wydanymi przez MON, uprawnieniami Egzaminatora znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001.

Edukacja

Magister Filologii Angielskiej, ze specjalnością język angielski w biznesie.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Stale doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach metodycznych, m.in.: Multimedia w Dydaktyce, Metodyk Zdalnego Nauczania, Śląska Szkoła Trenerów Branży IT.

Z przyjemnością podnosi również kompetencje w obszarze HR (szkolenia w temacie rekrutacji, employer brandingu, administracji kadrami) dążąc do specjalizacji branżowej, tj. HR English.

Wykorzystujemy pliki cookies.