Stowarzyszenie Coachów Polskich

Opis

Rozwój coachingu, współpraca z instytucjami naukowo- badawczymi, integracja środowiska coachingowego

Kluczowa działalność

Propagowanie idei profesjonalnego coachingu, wydawanie biuletynów, książek, transfer doświadczenia wiedzy i umiejętności wśród członków, współpraca z coachami reprezentującymi różne szkoły, prowadzenie ogólnodostępnego portalu internetowego dla Coachów, udoskonalnaie narzędzi.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Stowarzyszenie Coachów Polskich
  • adres: Warszawa 00-040, Warecka 8/30a, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.