Izba Coachingu

Opis

Celem Izby Coachingu jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce. Promocja najwyższej jakości coachingu i wspieranie kontaktów, mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału, jaki prezentuje coaching.

Kluczowa działalność

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą przez coachów należących do Izby Coachingu, współpraca i wymiana doświadczeń, prowadzenie doradztwa, ekspertyzy, badania marketingowe, consulting, tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Izba Coachingu
  • adres: Warszawa 00-389, Smulikowskiego 4 pokój 118, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.