International Coaching Community (ICC)

Opis

International Coaching Community jest jedną z największych profesjonalnych organizacji członkowskich dla coachów na świecie. Jest zarejestrowana jako organizacja „not for profit” w Londynie. Założycielami organizacji są Joseph O''Connor i Andrea Lages - O''Connor. Organizacja, która stawia wysokie wymagania swoim członkom oraz preferuje bardzo klarowne standardy etyczne. Wszyscy członkowie ICC są coachami, którzy ukończyli szkolenie z poziomu I (International Coaching Certification) i uzyskali certyfikat coacha ICC.

Kluczowa działalność

Poprzez pracę profesjonalnych coachów, ICC wspomaga rozwój jednostek i organizacji. ICC skupia się na stwarzaniu ludziom nowych możliwości, by stawali się z każdym dniem bardziej świadomi swoich możliwości i zasobów, oraz by byli bardziej spełnieni i szczęśliwi. Stwarza również możliwości wymiany wiedzy oraz doświadczeń na płaszczyźnie globalnej.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: International Coaching Community (ICC)
  • adres: Warszawa 00-380, Kruczkowskiego 8, woj. mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.