PSTD (Polish Society for Training & Development)

Opis

Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) istnieje od 2005 roku. Powstało z przekształcenia dotychczasowego stowarzyszenia (ASTD Global Network Poland), która jest organizacją profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Skupiamy managerów, szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich.

PSTD jest partnerem rynkowym i społecznym dla organizacji rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń zawodowych i branżowych, a także mediów i ośrodków akademickich.

Kluczowa działalność

Cele PSTD Budowanie społeczności Polish Society for Training & Development w Polsce działającej na rzecz promowania szkoleń i wiedzy w polskich organizacjach. Upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk w biznesie. Budowaniei wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się szkoleniami i rozwojem, szczególnie trenerów i firm szkoleniowych. Tworzenie standardów kompetencyjnych, ról zawodowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz integrowanie środowiska wokół rozwoju kompetencji zawodowych. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych polskich menedżerów i trenerów. Promowanie rozwoju rynku szkoleń i doradztwa w Polsce. Promowanie profesjonalizmu i etyki menedżerskiej.

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Polish Society for Training & Development
  • adres: Warszawa 02-662 , ul. Świeradowska 47, woj. mazowieckie

Profil na portalach społecznościowych

f

Wykorzystujemy pliki cookies.